LNK
22:10VAKARO SEANSAS Požemių ugnis
VAKARO SEANSAS Požemių ugnis
00:20Havajai 5. 0
01:15Deksteris
02:10Sveikatos ABC televitrina
03:05Programos pabaiga
TV1
21:00KETVIRTADIENIO DETEKTYVAS Midsomerio žmogžudystės VI. Kruvina akvarelė
KETVIRTADIENIO DETEKTYVAS Midsomerio žmogžudystės VI. Kruvina akvarelė
23:00Sekso magistrai
00:00Užribis
00:55Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
01:50Programos pabaiga
TV3
22:00Gelbėtojų būrys
Gelbėtojų būrys
23:00Už priešo linijos. Kolumbija
00:55Daktaras Hausas
TV6
21:30Volstrytas. Pinigai nesnaudžia
Volstrytas. Pinigai nesnaudžia
00:15CSI Majamis
01:10Mastrichto policija
02:05Hubertas ir Staleris
BALTIJOS TV
21:30Žandaras Niujorke
Žandaras Niujorke
23:40Vampyro dienoraščiai
00:35Mentalistas
01:30Laukinis
02:30Bamba TV
LRT TELEVIZIJA
22:05Specialus tyrimas
Specialus tyrimas
23:00Vakaro žinios
23:15Užsienio naujienos
23:20Sportas
23:25Orai
23:30Rojus Lietuvoj
00:30Šnipai
01:30Senis
02:40Programos pabaiga
LRT KULTūRA
22:00Naktinis ekspresas
Naktinis ekspresas
22:30Mūsų dienos – kaip šventė
00:00Panorama
00:15Sportas
00:20Orai
00:25Viso gero, draugai partiniai!
01:20Programos pabaiga
BALTICUM AUKSINIS
21:00Pagrobtas gyvenimas
Pagrobtas gyvenimas
23:00Brėkštanti aušra. 1 dalis
01:00Nenugalimieji: narsos įstatymas
MTV EUROPE
22:00Catfish: The TV Show
23:00Girl Code
23:30Girl Code
00:00Gandia Shore
01:00Ex on the Beach
02:00Girl Code
02:30Girl Code
03:00Only Hits