LNK
16:30Labas vakaras, Lietuva
Labas vakaras, Lietuva
17:15Yra kaip yra
18:30Žinios. Kriminalai
19:25Sportas
19:28Orai
19:30KK2
20:25Gyvenimo receptai
21:30Žinios. Verslas
TV1
16:30Linksmieji žvėreliai
Linksmieji žvėreliai
17:00Keksiukų karai
18:00Meilė ir bausmė
20:05Karadajus
21:00Blyksnis
TV3
16:30TV Pagalba
TV Pagalba
18:30TV3 žinios
19:20TV3 sportas
19:25TV3 orai
19:30Kvieskite daktarą!
20:30Pasmerkti 3
21:00Aš – kino žvaigždė
21:30TV3 vakaro žinios
TV6
16:00Ryšys
Ryšys
17:00Kobra 11
18:00Kastlas
19:00CSI kriminalistai
20:00Nevykėlių dalinys
20:30Nevykėlių dalinys
21:00Rezidentai
21:35UEFA Čempionų lygos rungtynės.”Liverpool FC” - ”Real Madrid CF
BALTIJOS TV
16:00Prokurorų patikrinimas
Prokurorų patikrinimas
17:00Muchtaro sugrįžimas
18:00Žinios
18:25Vedęs ir turi vaikų
18:55Detektyvė Džonson
20:00Naktis ir diena. Vilnius
21:00Farai
21:30Tiesiog žavinga
LRT TELEVIZIJA
16:05Komisaras Reksas
Komisaras Reksas
17:10Didysis Gregas
18:15Šiandien. Aktualijų laida
18:40Sportas
18:43Orai
18:50Gyvenimas
19:50Meilė kaip mėnulis
20:25Loterija Perlas
20:30Panorama
21:00Dėmesio centre
LRT KULTūRA
16:30Kultūros metraščiai
Kultūros metraščiai
17:10Mokslo sriuba
17:20Neskubėk gyventi
17:45Žinios
18:00Kultūrų kryžkelė. Trembita
18:15Lietuvių dokumentikos meistrai
18:35Lietuvių dokumentikos meistrai
19:00Gintarinės batutos meistrai
20:30Mokslo sriuba
20:45Kultūros savanoriai
BALTICUM AUKSINIS
15:10Undinė
Undinė
17:00Advokatas iš Linkolno
19:00Pažadėtoji žemė
21:00Naujoji dukra
MTV EUROPE
16:30Awkward
Awkward
17:00Only Hits
18:00Sleeping with the Family
19:00Ridiculousness
19:30Ridiculousness
20:00Awkward
20:30Awkward
21:00The Ride: Macklemore & Ryan Lewis