LNK
14:10Bėgantis laikas
Bėgantis laikas
16:30Labas vakaras, Lietuva
17:1524 valandos
18:30Žinios. Kriminalai
19:25Sportas
TV1
14:05Būrėja
Būrėja
14:40Keksiukų karai
15:40Visa menanti
16:40Mano gyvenimo šviesa
17:10Mano gyvenimo šviesa
17:40Ugnis ir Ledas
TV3
14:00Simpsonai
Simpsonai
14:30Mažoji nuotaka
15:00Mažoji nuotaka
15:30Laukinė Esmeralda
16:30TV Pagalba
18:30TV3 žinios
19:20TV3 sportas
19:25TV3 orai
TV6
14:00Univeras
Univeras
14:30Teleparduotuvė
15:00Kovotojas nindzė
16:00Mastrichto policija
17:00Kobra 11
18:00Kaulai
19:00CSI Majamis
BTV
13:50Runkelių sala
Runkelių sala
14:45Amerikos talentai
15:45Prokurorų patikrinimas
17:00Muchtaro sugrįžimas
18:00Info diena
18:25Mentalistas
19:25Policija ir Ko
LRT TELEVIZIJA
14:15Laba diena, Lietuva
Laba diena, Lietuva
15:00Naisių vasara
15:25Naisių vasara
15:50Puaro
17:35Nacionalinė paieškų tarnyba
18:30Šiandien. Aktualijų laida .
18:57Sportas
19:00Orai
19:05Auksinis protas
LRT KULTūRA
14:10ORA ET LABORA. Benediktinų kelias Lietuvoje
ORA ET LABORA. Benediktinų kelias Lietuvoje
14:40Meistras
15:55...formatas
16:10Namelis prerijose
17:00Nuodėminga meilė
17:45Žinios. Ukraina
18:00Dabar pasaulyje
18:30Kultūrų kryžkelė. Trembita
18:45Muzikos pasaulio žvaigždės
BALTICUM AUKSINIS
13:00Tobulas jausmas
Tobulas jausmas
15:00Sėkmės kvapas
17:00Ženk pirmąjį žingsnį
19:00Kolumbo žiedas
MTV EUROPE
14:00Disaster Date
Disaster Date
14:30Disaster Date
15:00Pimp My Ride
15:30Pimp My Ride
16:00Pimp My Ride
16:30Pimp My Ride
17:00Only Hits
18:00Catfish: The TV Show
19:00Catfish: The TV Show