LNK
12:55Kung Fu Panda
Kung Fu Panda
13:20Ogis ir tarakonai
13:30Kempiniukas Plačiakelnis
13:55Pavogtas gyvenimas
14:50Be kaltės kalta
17:00Labas vakaras, Lietuva
17:3024 valandos
TV1
12:10Arti namų
Arti namų
13:05Apgavystės
14:00Superauklė
15:00Teleparduotuvė
15:30Dviese geriau
15:55Komisaras Aleksas
16:45Linksmieji žvėreliai
17:10Tortų karai
17:40Didingasis amžius
TV3
12:50Transformeriai. Praimas
Transformeriai. Praimas
13:20Antinas Narsuolis
13:50Gufis ir jo sūnus Maksas
14:20Simpsonai
14:50Nuostabi meilė
15:50Moterys meluoja geriau
16:20Moterys meluoja geriau
16:45Moterys meluoja geriau
17:15Moterys meluoja geriau
17:50Kvieskite daktarą!
TV6
12:00Elementaru
Elementaru
13:00Rezidentai
13:30Keistuoliai iš Baltųjų rūmų
14:00Keistuoliai iš Baltųjų rūmų
14:30Teleparduotuvė
15:00Išlikimas
16:00Vampyrų žudikė
17:00Kobra 11
BALTIJOS TV
12:00Svotai
Svotai
13:00Muchtaro sugrįžimas
14:00Mano virtuvė geriausia
15:00Amerikos talentai
16:00Striksės
17:00Muchtaro sugrįžimas
LRT TELEVIZIJA
12:00Skonio improvizacija
Skonio improvizacija
13:00Naisių vasara
13:35Naisių vasara
14:00Žinios
14:05Sportas
14:10Orai
14:15Laba diena, Lietuva
15:45Žinios
15:50Sportas
15:55Orai
LRT KULTūRA
12:15Mūsų dienos kaip šventė
Mūsų dienos kaip šventė
13:30Australijos lietuviai - tolimi ir artimi
14:20Australijos lietuviai - tolimi ir artimi
15:10Baltijos kelio 25-metis
16:15Žinios
16:20Sportas
16:25Orai
16:30Laba diena, Lietuva
17:45Žinios
17:50Sportas
BALTICUM AUKSINIS
12:10Ernestas ir Selestina: meškučio ir pelytės nuotykiai
Ernestas ir Selestina: meškučio ir pelytės nuotykiai
13:30Daug vargo dėl pinigų
15:00Bastūnas, Siuvėjas, Kareivis, Šnipas
17:05Apgaulė
MTV EUROPE
12:00Sleeping With The Family
13:002014 MTV Video Music Awards. Main Show
15:00Sleeping With The Family
16:00Sleeping With The Family
17:00Only Hits