LNK
01:50Mentalistas
Mentalistas
02:45Programos pabaiga
06:25Dienos programa
06:30Šegis ir Skūbis Dū
06:55Tomo ir Džerio šou
07:25Kempiniukas Plačiakelnis
TV1
06:10Dienos programa
Dienos programa
06:15Karadajus
07:15Karadajus
TV3
02:20Naujokė
Naujokė
02:45S dalelių paslaptys
03:20S dalelių paslaptys
04:00Programos pabaiga
06:40Teleparduotuvė
06:55Simpsonai
07:25Simpsonai
TV6
00:55Stambus lošimas
Stambus lošimas
02:55Programos pabaiga
06:50Teleparduotuvė
07:05Beverli Hilsas 90210
BTV
01:35Prokurorų patikrinimas
Prokurorų patikrinimas
02:45Bamba TV
06:15Policija ir Ko
07:15Muchtaro sugrįžimas
LRT TELEVIZIJA
02:25Laba diena, Lietuva
Laba diena, Lietuva
04:15Trumposios žinios
04:20Teisė žinoti
05:05Istorijos detektyvai
06:00Lietuvos Respublikos himnas
06:05Labas rytas, Lietuva
06:30Žinios
06:35Orai
06:37Labas rytas, Lietuva
07:00Žinios
LRT KULTūRA
02:00V-ojo tarptautinio Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalio atidarymo koncertas
V-ojo tarptautinio Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalio atidarymo koncertas
03:30Akis už akį
04:15Algirdo Martinaičio 7 dalių oratorija Saulės giesmė
05:30Gimtoji žemė
06:00Lietuvos Respublikos himnas
06:05Etnokultūros ratas
06:30Kūrybos metas
07:00Kaip atsiranda daiktai
07:25Namelis prerijose
BALTICUM AUKSINIS
01:00Dvi motinos
Dvi motinos
07:00Parklando ligoninė
MTV EUROPE
02:00Are You the One?
03:00Only Hits
07:00Only Hits