LNK
06:30Dienos programa
Dienos programa
06:35Smalsutė Dora
07:00Tomas ir Džeris
07:25Kung Fu Panda
07:50Volkeris, Teksaso reindžeris
08:50Vėl septyniolikos
TV1
06:45Dienos programa
Dienos programa
06:50Komisaras Aleksas
07:45Dviese geriau
08:10Galingasis šuo Kriptas
08:35Nenugalimieji. Kovos tęsiasi
09:00Superdidvyrių komanda
09:25Teisingumo lyga
09:50Žmogus-voras
10:15Linksmieji žvėreliai
TV3
06:30Teleparduotuvė
Teleparduotuvė
06:45Kempiniukas
07:20Simpsonai
07:50Brazilijos aveniu
08:55Meilės sūkuryje
10:00Susikeitę broliai
TV6
09:15Teleparduotuvė
Teleparduotuvė
09:30Tavo augintinis
10:00Gelbėtojai Havajuose
BALTIJOS TV
02:35Bamba TV
Bamba TV
07:00Muchtaro sugrįžimas
08:00Mistinės istorijos
09:00Amerikietiškos imtynės
LRT TELEVIZIJA
05:15Nacionalinė paieškų tarnyba
Nacionalinė paieškų tarnyba
06:00Lietuvos Respublikos himnas
06:05Labas rytas, Lietuva
06:30Žinios
06:35Orai
07:00Žinios
07:05Orai
07:07Sportas
07:30Žinios
07:35Orai
LRT KULTūRA
08:00Programos pradžia
Programos pradžia
08:05Namelis prerijose
09:00Labas rytas, Lietuva
10:00Kauno ir Šiaulių getų sunaikinimo 70-mečio paminėjimas
BALTICUM AUKSINIS
07:00Ilgai ir laimingai 2. Naujieji Snieguolės nuotykiai
Ilgai ir laimingai 2. Naujieji Snieguolės nuotykiai
08:10Ernestas ir Selestina: meškučio ir pelytės nuotykiai
09:30Apgaulė
MTV EUROPE
03:00Snooki & JWOWW
07:00Only Hits
08:00Only Hits
08:30Friendzone
09:00Friendzone
09:30Friendzone
10:00Friendzone