LNK
06:25Dienos programa
Dienos programa
06:30Peliukas Stiuartas Litlis
06:55Nenugalimieji II
07:20Agentas Šunytis
07:45Šegis ir Skūbis Dū
08:10Vėžliukai nindzės
08:35Tomo ir Džerio pasakos
09:00Sveikatos ABC televitrina
10:00KINO PUSRYČIAI Prezidento duktė
TV1
06:45Dienos programa
Dienos programa
06:50Mylėk savo sodą
07:45Nuotakos siaubūnės
08:40Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
09:30Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai
10:25Kalahario dykumos surikatos
11:00Gepardų dienoraščiai
TV3
06:40Teleparduotuvė
Teleparduotuvė
06:55Mano mažasis ponis
07:25Smurfai
08:00Didvyrių draugužiai
08:30Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
09:00Sportuok su mumis
09:30Laikas keistis
10:00Virtuvės istorijos
10:30Svajonių sodai
TV6
08:45Teleparduotuvė
Teleparduotuvė
09:00Tavo augintinis
09:30Vienam gale kablys
10:00Oliverio tvistas
10:30Oliverio tvistas
11:00Kovotojas nindzė
BTV
00:55Bamba TV
Bamba TV
07:00Ekstrasensų mūšis
08:00Pirmas kartas su žvaigžde
08:30Tauro ragas
09:00Autopilotas
09:30Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu
10:00Sekmadienio rytas
10:50Gamta iš arti
11:00Sveikatos kodas
LRT TELEVIZIJA
06:05Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
07:00Šventadienio mintys
07:30Popietė su Algimantu Čekuoliu
08:00Girių horizontai
08:30Kaimo akademija
09:00Šervudo padauža Robinas Hudas
09:25Vakavilis
09:50Čaplinas
10:00Gustavo enciklopedija
10:30Brolių Grimų pasakos
LRT KULTūRA
08:00Programos pradžia
Programos pradžia
08:05Dainų dainelė
09:30Amžinai graži suknelė
10:00Septynios Kauno dienos
10:30Didžioji Lietuva
11:00Kasdienybės aitvarai
BALTICUM AUKSINIS
07:00Zero teorema
Zero teorema
09:00Nieko panašaus į šventes
11:00Pagrobtas gyvenimas
MTV EUROPE
04:00Only Hits
07:00World Stage
08:00Sleeping with the Family
09:00Awkward
09:30Awkward
10:00Awkward
10:30Awkward
11:00Awkward