LNK
00:55Nikita
Nikita
01:50Sveikatos ABC televitrina
02:45Programos pabaiga
06:30Dienos programa
06:35Smalsutė Dora
TV1
00:50Arti namų
Arti namų
01:45Programos pabaiga
TV3
01:40Nuodėmingoji Kalifornija
Nuodėmingoji Kalifornija
06:35Teleparduotuvė
TV6
01:10Anarchijos vaikai
Anarchijos vaikai
02:05Bobo užkandinė
02:3024 valandos
BTV
01:35Prokurorų patikrinimas
Prokurorų patikrinimas
02:40Bamba TV
LRT TELEVIZIJA
01:00Senis
Senis
02:00Laba diena, Lietuva
03:45Lietuvos tūkstantmečio vaikai
04:35Tikri vyrai
05:20Lietuva gali
06:00Lietuvos Respublikos himnas
06:05Labas rytas, Lietuva
06:30Žinios
06:35Orai
06:37Labas rytas, Lietuva
LRT KULTūRA
00:55Elito kinas. Kamilė Klodel, 1915
Elito kinas. Kamilė Klodel, 1915
02:30Programos pabaiga
BALTICUM AUKSINIS
01:00Broliai iš Beitauno
Broliai iš Beitauno
MTV EUROPE
01:00Jersey Shore
Jersey Shore
02:00Faking It
02:30Faking It
03:00Only Hits