LNK
02:00Įvykis
Įvykis
02:55Programos pabaiga
06:30Dienos programa
06:35Beprotiški mažųjų nuotykiai
07:00Tomas ir Džeris
TV1
06:45Dienos programa
Dienos programa
06:50Dviese geriau
07:15Komisaras Aleksas
TV3
02:10Biuras
Biuras
02:35Biuras
06:30Teleparduotuvė
06:45Kempiniukas
07:20Simpsonai
TV6
BALTIJOS TV
01:40Laukinis
Laukinis
02:35Bamba TV
07:00Muchtaro sugrįžimas
LRT TELEVIZIJA
01:50Programos pabaiga
06:00Lietuvos Respublikos himnas
06:05Labas rytas, Lietuva
06:30Žinios
06:33Orai
07:00Žinios
07:05Orai
07:07Sportas
LRT KULTūRA
BALTICUM AUKSINIS
01:00Kietašikniai
Kietašikniai
07:00Trys muškietininkai
MTV EUROPE
02:00The Valleys
02:30The Pauly D Project
03:00The Pauly D Project
07:00Only Hits