LNK
14:10Ugnis ir Ledas
Ugnis ir Ledas
16:30Labas vakaras, Lietuva
17:1524 valandos
18:30Žinios. Kriminalai
19:25Sportas
19:28Orai
19:30KK2 penktadienis
TV1
14:30Būrėja
Būrėja
15:00Teleparduotuvė
15:30Nematomas žmogus
16:30Linksmieji žvėreliai
17:00Keksiukų karai
18:00Meilė ir bausmė
TV3
14:30Simpsonai
Simpsonai
15:00Simpsonai
15:30Nemylima
16:30TV Pagalba
18:15Euras 2015
18:30TV3 žinios
19:20TV3 sportas
19:25TV3 orai
19:30Frankenvynis
TV6
14:30Teleparduotuvė
Teleparduotuvė
15:00Nepaprastos lenktynės
16:00Ryšys
17:00Kobra 11
18:00Kastlas
19:00CSI kriminalistai
BALTIJOS TV
14:00Jokių kliūčių
Jokių kliūčių
15:00Amerikos talentai
16:00Prokurorų patikrinimas
17:00Muchtaro sugrįžimas
18:00Žinios
18:30Mitiajaus pasakėlės
19:00Mitiajaus pasakėlės
19:30Amerikietiškos imtynės
LRT TELEVIZIJA
14:20Laba diena, Lietuva
Laba diena, Lietuva
15:45Žinios
16:00Sportas
16:03Orai
16:05Komisaras Reksas
17:10Didysis Gregas 2
18:15Šiandien. Aktualijų laida
18:25Sportas
18:28Orai
18:35Žingsnis po žingsnio. Būstas
LRT KULTūRA
13:45Raudonmedžio rojus
Raudonmedžio rojus
15:00Žurnalisto, televizijos laidų vedėjo ir estrados režisieriaus Kazimiero Šiaulio 70-mečiui. Posūkiai su Viktoru Gerulaičiu
15:45Mokslo sriuba
16:00Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5
16:30Namelis prerijose
17:20Neskubėk gyventi
17:45Žinios
18:00Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
18:15Gintaro kelias
18:30Akacijų alėja 2014. Koncertuoja Andrei Makarevič
BALTICUM AUKSINIS
13:00Į Romą su meile
Į Romą su meile
15:00Romantikai
17:00Kolumbo žiedas
19:00Bangų užkariautojai
MTV EUROPE
14:30My Super Sweet 16
My Super Sweet 16
15:00My Super Sweet 16
15:30My Super Sweet 16
16:00My Super Sweet 16
16:30My Super Sweet 16
17:00My Super Sweet 16
17:30My Super Sweet 16
18:00My Super Sweet 16
18:30My Super Sweet 16
19:00My Super Sweet 16