LNK
18:30Žinios. Kriminalai
Žinios. Kriminalai
19:25Sportas
19:28Orai
19:30Tikras gyvenimas: Mama ir pamotė
20:35Baisiausia mano gyvenimo savaitė
21:30Žinios. Verslas
22:04Sportas
22:08Orai
22:10VAKARO SEANSAS Smagus pasivažinėjimas
TV1
18:00Didingasis amžius
Didingasis amžius
20:05Karadajus
21:00KETVIRTADIENIO DETEKTYVAS Midsomerio žmogžudystės VI. Sakmė apie du kaimelius
23:00Sekso magistrai
TV3
18:30TV3 žinios
TV3 žinios
19:15TV3 sportas
19:20TV3 orai
19:25TV Pagalba
20:00Visos Australijos dulkės
21:00Meilė ar pinigai?
21:30TV3 vakaro žinios
21:50TV3 sportas
21:52TV3 orai
21:55Žalioji enciklopedija
TV6
18:00Pagrindinis įkaltis
Pagrindinis įkaltis
19:00CSI Majamis
20:00Benas ir Keitė
20:30Benas ir Keitė
21:00Rezidentai
21:30Kolumbiana
BALTIJOS TV
18:25Mentalistas
Mentalistas
19:30Didžiojo sprogimo teorija
20:30Juoko kovos
21:30Žandaras veda
23:20Vampyro dienoraščiai
LRT TELEVIZIJA
18:30Naisių vasara
Naisių vasara
19:30Auksinės rankos
20:25Loterija Perlas
20:30Panorama
20:50Sportas
20:55Orai
21:00Lilehameris
22:00Loterija Perlas
22:05Specialus tyrimas
23:00Vakaro žinios
LRT KULTūRA
18:15Prokurorai
Prokurorai
19:00Vileišiada
19:25Medininkai
20:10Likimai
20:40Choreografinės miniatiūros Naktis su Karmen
21:10Legendos
22:00Naktinis ekspresas
22:30Mūsų dienos – kaip šventė
BALTICUM AUKSINIS
17:00Kovotojai
Kovotojai
19:15Gyvenimas tik prasideda!
21:00Gyvenimo medis
23:15Pavojingas metodas
MTV EUROPE